Handelshuset Carlos och Claes Grill

 

 

 

 

 

ARKIVFÖRTECKNING

 

 

 

 

 

 

I Brev

 

 

     

 

 

  1 1749-1751

 

    2 1752  A-B  
    3 1752 C-G (utom Grill)  
    4 1752 Grill  

 

  5 1752 H

 

    6 1752 I-L  
    7 1752 M-P  
    8 1752 Q-R  
    9 1752 S  
    10 1752 T-Ö  
    11 1757-1760    
    12 1761 A-F  
    13 1761 G  
    14 1761 H-L  
    15 1761 M-R  
    16 1761 S  
    17 1761 T-We  
    18 1761 Wå-Ö  
    19 1764  
         
  II Övriga handlingar  
         
    1 Assignationer (betalningsutfästelser) 1752 [1]  
    2 Assignationer (betalningsutfästelser) 1752 [2]  
    3 Assignationer 1761  
    4 Bankoattester 1752 och 1761  
    5 Fartygsassurancer 1752 och 1761  
    6 Fartygsrapporter från Dalarö och Öresund 1752 och 1761  
    7 Konossement (fraktsedlar) 1752 och 1761  
    8 Diverse kvittenser 1752  
    9 Mäklares uppsatser o egna notiser 1761  
    10 Priskuranter 1752 och 1761  
    11 Diverse räkenskaper 1752  
    12 Räkningar 1752  
    13 Räkningar 1761  
    14 Räkningar, inköps- o curranträkningar och diverse kvittenser 1761  
    15 Diverse växlar 1752 och 1761  
    16 Journal 1794  
         
  III Konkursförvaltarnas handlingar  
         
    1 Protokoll vid handelshusets kreditorers sammanträden 1799-1802  
    2 Föredragningar 1799  
    3 Föredragningar 1800  
    4 Föredragningar 1801  
    5 Föredragningar 1802  
    6 Utgångna brev 1799  
    7 Utgångna brev 1800  
    8 Rådhusrättens dom uti Carlos & Claes Grills sak d 17/11-1800  
    9 Köpekontrakt med flera handlingar 1812-1839, däribland över Österby bruk  
    10 Huvudbok 1799  
    11 Journal 1799  
    12 Journal 1800  
    13 Verifikationer 1799  
    14 Verifikationer 1801