Arkiv: Handelshuset Carlos & Claes Grill

 

       
  Bildad: 1716  
  Upphörd: 1799  
       

 

 

Det Grillska handelshuset grundades 1716 av bröderna Abraham och Carlos Grill. Handelshuset, vars största exportvara var stångjärn, kom snart att bli ledande i Stockholm. Vid Abrahams död 1725 blev den 20-årige sonen Claes dennes efterträdare i firman, nu med namnet Carlos & Claes Grill. Vid Carlos död 1736 övertog Claes ensam hela rörelsen fram till 1747, då hans yngre halvbror Johan Abraham ingick som kompanjon. Claes dog 1767. Firman gick i konkurs 1799.

 

Arkivet består huvudsakligen av handlingar från åren 1752 och 1761, samt handlingar från förvaltningen av firmans efterlämnade tillgångar 1799-1802. Till arkivet hör även en samling köpekontrakt med flera handlingar, däribland handlingar rörande försäljning av bruksegendomarna i Österby och Söderfors.

 

När Leufsta Bruksarkiv övertog arkivet var detta redan ordnat och etiketterat. Det som idag är del ett och två kallades för "Bihang 1 - Fragment ur Handelshusets Carlos & Claes Grills arkiv" medan det som idag är del tre kallades "Bihang 2 - Carlos & Claes Grills kuratorer".

 

       

 

Alternativt namn:

Handelshuset Abraham & Carlos Grill

 

 

Arkivets innehåll:

1749-1839

 

 

Antal volymer:

49